Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

 

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

 (platné) 

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Lhota č.1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2023

Obecně závazná vyhláška obce Lhota č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška obce Lhota č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška č.1/2020- poplatky za odpady

1.1.2021

Obecně závazná vyhláška obce Lhota č.1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru.....-odpady

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Lhota č.3/2019, o místním poplatku ze psů 

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Lhota č.1/2018,kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

6/2018

Obecně závazná vyhláška obce Lhota č.2/2018,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

6/2018

Obecně závazná vyhláška obce Lhota č. 1/2011 , kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lhota, vymezují se prostory pro volné pobíhání psů a zajištění čistoty veřejných prostranství při chovu a držení psů

5/2011

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací